Dotacje

PROJEKTY OBECNIE REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ

Program Operacyjny

Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Nazwa beneficjenta: Advanced Robotic Engineering Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Hybrydowy zdalnie sterowany robot wielozadaniowy do prac budowlanych”
Cel główny projektu:
Celem projektu jest wykonanie badań i opracowanie prototypowego zdalnie sterowanego robota wielozadaniowego wyposażonego w hybrydowy napęd do prac budowlanych.
Wartość projektu: 2 982 889,43 zł
Udział Unii Europejskiej: 2 125 608,39 zł

Program Operacyjny

Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Nazwa beneficjenta: Advanced Robotic Engineering Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Rozwój firmy Advanced Robotic Engineering Sp. z o.o. na nowych rynkach zagranicznych
Cel główny projektu:
Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji firmy na arenie międzynarodowej oraz promocję produktów i marki firmy poprzez udział w zagranicznych wydarzeniach o charakterze wystawienniczym.
Wartość projektu: 439 480,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 373 558,00 zł

Program Operacyjny

Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Nazwa beneficjenta: Advanced Robotic Engineering Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego, wielozadaniowego, robota przemysłowego o wadze ponad 3 ton, dostosowanego do pracy w obiektach przemysłowych posiadającego innowacyjny system zdalnego sterowania ze wspomaganiem pracy operatora za pomocą rozszerzonej rzeczywistości”
Cel główny projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wielozadaniowego robota przemysłowego dostosowanego do pracy w obiektach przemysłowych z systemem sterowania opartym na nowych algorytmach, co przyczyni się, poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R, tj. innowacyjnego produktu, do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności Spółki.
Wartość projektu: 4 387 253,72 zł
Udział Unii Europejskiej: 3 303 888,22 zł

Dolnośląski Bon na Innowacje

"Bon na Innowacje 2022-2023"

Projekt pn. Projekt optymalizacji układu hydrauliki siłowej poprzez usprawnienie i dopracowanie precyzyjnych ruchów zespołu ramion roboczych maszyny wyburzeniowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 106250zł (85% wartości Usługi netto) w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje”
„Bon na Innowacje 2022-2023”
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020,
realizowany w Partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Dane adresowe

ADVANCED ROBOTIC ENGINEERING SP. Z O.O.
ul. Stargardzka 9B
54-156 Wrocław

Zadzwoń

Skip to content