PROJEKTY OBECNIE REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ

FE_POIR_poziom_pl

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Nazwa beneficjenta: Advanced Robotic Engineering Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Hybrydowy zdalnie sterowany robot wielozadaniowy do prac budowlanych”

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wykonanie badań i opracowanie prototypowego zdalnie sterowanego robota wielozadaniowego wyposażonego w hybrydowy napęd do prac budowlanych.

Wartość projektu: 2 982 889,43 zł

Udział Unii Europejskiej: 2 125 608,39 zł

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Nazwa beneficjenta: Advanced Robotic Engineering Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Rozwój firmy Advanced Robotic Engineering Sp. z o.o. na nowych rynkach zagranicznych

Cel główny projektu:

Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji firmy na arenie międzynarodowej oraz promocję produktów i marki firmy poprzez udział w zagranicznych wydarzeniach o charakterze wystawienniczym.

Wartość projektu: 439 480,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 373 558,00 zł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Telefon

+48 791 041 514

Adres

ADVANCED ROBOTIC ENGINEERING SP. Z O.O.
ul. Stargardzka 9B
54-156 Wrocław

E-mail

biuro@arerobot.com